Buttabomma Song Lyrics in Telugu

Buttabomma Song Lyrics in Telugu

Buttabomma Lyrics from Ala Vaikunthapurramuloo ft Allu Arjun is the latest Telugu song sung by Armaan Malik. Buttabomma song lyrics are written by Ramajogayya Sastry and music is given by Thaman S.

Buttabomma Song Lyrics in Telugu

ఇంతకన్న మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గానీ అమ్ము..
ఈ లవ్వనేది బబులు గమ్ము.. అంటుకున్నాదంటే పోదు నమ్ము..
ముందు నుంచి అందరన్నమాటే గానీ మళ్లీ అంటున్నానే అమ్ము..
ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము.. ప్రేమనాపలేవు నన్ను నమ్ము..
ఎట్టాగా అనే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే..
ఓరి దేవుడా ఇదేందనేంత లోపటే పిల్లడా అంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే..
బుట్టబొమ్మా బుట్టబొమ్మా నన్ను సుట్టుకుంటివే.. జిందగీకే అట్టబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే “2”

మల్టీప్లెక్సులోని ఆడియన్సులాగా మౌనంగున్నాగానీ అమ్ము
లోన దందనక జరిగిందే నమ్ము.. దిమ్మ తిరిగినాదే మైండు సిమ్ము..
రాజుల కాలం కాదు.. రథము గుర్రం లేవు..
అద్దం ముందర నాతో నేనే యుద్ధం చేస్తాంటే..
గాజుల చేతులు జాపి దగ్గరకొచ్చిన నువ్వు..
చెంపల్లో చిటికేసి చక్కరవర్తిని చేసావే..

చిన్నగా సినుకు తుంపరడిగితే
కుండపోతగా తుఫాను తెస్తివే
మాటగా ఓ మల్లెపూవునడిగితే
మూటగా పూలతోటగా పైనొచ్చి పడితివే
బుట్టబొమ్మా బుట్టబొమ్మా నన్ను సుట్టుకుంటివే..
జిందగీకే అట్టబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే
వేలి నిండా నన్ను తీసి బొట్టు పెట్టూకుంటివే
కాలికింది పువ్వు నేను నెత్తినెట్టూకుంటివే

ఇంతకన్న మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గానీ అమ్ము..
ఈ లవ్వనేది బబులు గమ్ము.. అంటుకున్నాదంటే పోదు నమ్ము..
ముందు నుంచి అందరన్నమాటే గానీ మళ్లీ అంటున్నానే అమ్ము..
ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము.. ప్రేమనాపలేవు నన్ను నమ్ము..

Buttabomma Song Lyrics in English

Inthakana manchi polikedi
Naku thattaledu gaani ammu
Ee love anedi bubble-u gum-u
Antukunadhante podhu nammu

Mundu nunchi andarana maate gaani
Malli antunnane ammu
Idhi chepakunda vache thummo
Premanaapaleru nannu nammu

Yetaga anai yeduru choopu ki
Thaginattuga nuvvu badhulu chebithivai
Ori devuda idhendhanentha lopate
Pilladanta degarai nannu cheradhistivae

Buttabomma buttabomma
Nannu suttukuntive
Zindagi ke atabommai
Janta kattu kuntive

Buttabomma buttabomma
Nannu suttukuntive
Zindagi ke atabommai
Janta kattu kuntive

Multiplex loni audience laga
Mounamguna gaani ammu
Lona dandanaka jariginde nammu
Dimma diriginaade mind sim-u

Rajula kaalam kaadhu
Rathamo gurran levu
Addham mundara natho nene
Yudham chestaante
Gaajula chethulu jaapi
Deggarakochina nuvvu
Chepallo chitikesi
Chakkaravarthini chesave

Chinnaga chinnkku thumparadigithe
Kundapothaga tufaan thestive
Maataga ho malle poovunadigithe
Mutaga pula thotaga painochi padithive

Buttabomma buttabomma
Nannu suttukuntive
Zindagi ke atabommai
Janta kattu kuntive

Veli ninda nannu theesi
Bottu pettukuntive
Kaali kindi puvvu nenu
Nethinetu kuntive

Inthakana manchi polikedi
Naku thattaledu gaani ammu
Ee love anedi bubble-u gum-u
Antukunadhante podhu nammu

Mundu nunchi andarana maate gaani
Malli antunnane ammu
Idhi chepakunda vache thummo
Premanaapaleru nannu nammu

Buttabomma Song Lyrics Meaning in English

Inthakanna manchi polikedhi
This much similarities
Naaku thattaledhu kaani ammu
I have never found before
Ee love anedhi bubble gummu
This love is like a bubble gum
Antukunnadhante podhu nammu
If it sticks, it won’t leave
Mundununchi andharanna maategaani
Many people have already said this
Malli antunnane ammu
I am repeating this
Idhi cheppakunda vacche thummo
This will come without inviting
Premanaapalevu nannu nammu
Love cannot be stopped, trust me
Ettaga anae yedhuru choopuki
I was looking at your beautiful eyes
Thaginatugaa nuvu badhulu chebithive
You gave me a more lovely return look
Arey devuda idhendhananentha lopate
Oh God, still I was realizing what is this
Pillada anta dhaggarai
But, without giving me the time
Nannu cheradeesthive
You made me fall in love
Butta bomma butta bomma
Basket doll, basket doll
Nannu suttukuntive
You tied me with your charm
Zindagike atta bommai
Like a living doll in my life
Janta kattukuntive
You bond me together
Butta bomma butta bomma
Basket doll, basket doll
Nannu suttukuntive
You tied me with your charm
Zindagike atta bommai
Like a living doll in my life
Janta kattukuntive
You bond me together Multiplex
loni audience laaga
Like the audience in multiplex
Mounamgunna gaani ammu
I am silent right now, but
Lona dandanaka jariginde nammu
Inside I am feeling very excited
Dhimma diriginaade mind simmu
The mind is flying high
Raajula kaalam kaadhu
This is not the ancient king culture
Rathamu gurram levu
There is no chariot or horses
Addham mundhara naatho nene
In front of the mirror
Yuddham chesthaante
I was fighting myself Gaajula chethulu jaapi
With your beautiful hands filled with bangles
Deggarakocchina nuvvu
You came near to me
Chempallo chitikesi
And you threw a cute smile with cheeks
Chakkaravarthini chesaave
You made me feel like a king
Chinnaga chinuku thumparadigithe
I asked for a little cool breeze
Kundapothaga toofan thesthive
But you brought a tornado of breeze (that’s the feeling)
Maataga oo malle puvvunadigithe
I asked for a flower casually
Mootaga poola thotagaa
But you brought the whole flower garden
Painochchi padithive
Made that garden to fall on me (that’s the feeling)
Butta bomma butta bomma
Basket doll, basket doll
Nannu suttukuntive
You tied me with your charm
Zindagike atta bommai
Like a living doll in my life
Janta kattukuntive
You bond me together
Veli ninda nannu theesi
Basket doll, basket doll
Bottu pettukuntive
You tied me with your charm
Kaali kindhi puvvu nenu
Like a living doll in my life
Neththinettu kuntive
You bond me together
Inthakanna manchi polikedhi
This much similarities
Naaku thattaledhu kaani ammu
I have never found before
Ee love anedhi bubble gummu
This love is like a bubble gum
Antukunnadhante podhu nammu
If it sticks, it won’t leave
Mundununchi andharanna maategaani
Many people have already said this
Malli antunnane ammu
I am repeating this
Idhi cheppakunda vacche thummo
This will come without inviting
Premanaapalevu nannu nammu
Love cannot be stopped, trust me

Song Credit

Film/Album: Ala Vaikunthapurramuloo
Lyrics by: Ramajogayya Sastry
Singer: Armaan Malik
Composer: Thaman S

More Song Lyrics

Samajavaragamana Song Lyrics in Telugu

Bharat Ek Saath Hai Song Lyrics

 

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/aRGaUZm1_Zg” title=”Butta Bommba Song Video”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.